προσετι τα πρόβατα μεν αρνους…

Fórum de entreajuda
Colaborativo e gratuito
Somos 10333 membros, hoje

Idioma de origem

Idioma de destino (o mesmo em caso de revisão)


  • Ελληνικά Italiano

    Ssvfs
    προσετι τα πρόβατα μεν αρνους και ερια, αι αίγες δε εριφους και σάρκα παρεχουσιν

    06/10/2020 22:23
anular

A tradução em modo privado teria custado somente : 1.4 euros