ιωμεν εισ αθενασ

Fórum de entreajuda
Colaborativo e gratuito
Somos 9031 membros, hoje

Idioma de origem

Idioma de destino (o mesmo em caso de revisão)


  • Ελληνικά Italiano

    Pescecactus
    ιωμεν εισ αθενασ

    04/06/2019 11:41
anular

A tradução em modo privado teria custado somente : 0.3 euros